Gelir idaresinin uyguladığı VEDOP, VEDOP 2  ve Veri Ambarı Projeleri 2000’li yılların elektronik mali veri akışını şekillendirdi. Neredeyse tüm mali hayat elektronik ortama aktarıldı. İncelemelerin seçimi MERAK programına bırakıldı. İncelemelerin kendisinde dahi inceleme elemanları çoğu zaman defter görmeksizin incelemelerine başladılar. Zira inceleme için gereken her bilgi zaten parça parça veri ambarında bulunmaktadır. Diğer bir söyleyişle, vergi inclemelerine ilişkin veri ve ispatlama yöntemleri 2000’li yıllardan sonra devrime uğramış ve çoğu kayıt elektronik sistem üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

İnceleme Süreci

  • Vergi Toplama ve İspatlama
  • Hukuka Uygunluk
  • Rapora Bağlanma
  • Uzlaşma
  • Vergi Davaları

Vergi İnceleme Refakati

Bir Türk söyleyişine göre “En pahallı çay, vergi müfettişinin ikram ettiği çaydır.”

Standards and Partners vergi denetimlerinin her aşamasında, yalnızca ve yalnızca kamuda Baş Denetçi ünvanı almış ve birçok kez vergi incelemesi yapmış en üst düzey vergiciler ile denetime eşlik edilir. Mükellefin haklarını savunur. İnceleme süresince C-Level Yönetici veya İş Adamına durumu periyodik rapor eder ve incelemenin muhtemel sonuçları hakkında bilgi verir.

Türkiye’de Vergi Müfettişleri ağır sınavlar ile özenle seçilmiş, çok iyi eğitim almış, iyi yetişmiş, kabiliyetli kişilerdir.

Bu nedenle incelemelerde aynı güç dengesini kurmak, eski bir vergi denetçisinin incelemeye eşlik etmesini temin etmek, sağlıklı bir vergi inceleme sürecinin temel kuralıdır.

Vergi İnceleme Raporu Değerlendirme Komisyonu

Vergi müfettişlerince yazılan raporların YMM’lerden ve avukatlardan oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilmesi yönünde sunulan bir hizmettir.

Bu hizmetin amacı yapılan incelemenin  usul ve esas açısından değerlendirilmesi ve bir yol haritası oluşturmasından ibarettir.

SnP Rapor değerlendirme komisyonu raporun zayıf ve kuvvetli noktalarını analiz eder. Sonuçları değerlendirir ve mahkemeye gidilmesi veya uzlaşılması yönünde görüşünü bildirir.

Vergi Uyuşmazlıkları ve Mahkeme Savunmaları 

Vergi uyuşmazlıkları tahakkuk eden ve uzlaşılamayan vergi için mahkeme yolunu seçmekten başka yol kalmamaktadır. Vergi mahkemelerine başvuru süreye bağlıdır ve bu süre hak düşürücü süredir.

Vergi uyuşmazlıkları vergi mahkemelerinde başlayıp, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da nihayetlenen uzun bir süreçtir.

Savunmalar hazırlanırken, vergisel olayın tarihsel gelişimi, kanunun lafzı, ruhu, gerekçesi, idarenin o olaya ilişkin uygulamaları, vermiş olduğu görüşler, hepsi ayrı ayrı kritik öneme haizdir. Ancak daha önemlisi yargı içtihatlarına ve daha önceki mahkeme kararlarına hakimiyettir.

Standards and Partners vergi davaları konusunda kendini ispatlamış vergi danışmanları ve hukukçular ile çalışır. Savunmalar hazırlanırken asla şablon savunmalar kullanılmaz. Firmaya özel savunma hazırlanır. Savunma öncesi rapordaki iddialar ve ilgili deliller vergici ve hukukçulardan oluşan bir takım tarafından tespit edilir, tartışılır ve savunma hazırlık süreci için çalışmaların yönü belirlenir. Nihai aşamada çalışmalar tekrar gözden geçirilir ve tüm ekibin onayı ile savunma hazırlanır.

Standards and Partners savunmaları hazırlarken yalnızca yazılı değil, görsel materyalleri de kullanarak vergisel olayları daha anlaşılır hale getirir.

Uzmanlıklar, bilgi ve tecrübe vergi uyuşmazlıklarında Standards and Partners’ın dayandığı saç ayaklarıdır.