Aile anayasaları kalıcılık ve sürekliliğin anahtarıdır.

Aile anayasaları ile her birey gelecekte hangi pozisyonda görev alacağını, hangi görev için yetiştirildiğini, ne zaman ne şekilde oyuna gireceğini bilir. Kabullenir veya kabul etmez. Kabul edilmediğinde ne yapılmalıdır?

Tüm bunlar aile anayasalarında açıklanması gereken konulardır.

Aile fertleri zaman zaman beşeri duygulara yenilebilir mi? Evlilikler, ayrılıklar, ölümler, doğumlar barışı tehdit edebilir mi? Biri ötekinden neden farklıdır? Diğerinin yaşam standartları dikkat çekici midir?

Standards and Partners muhtemel tüm sorunların önüne Aile Anayasaları ile geçilebileceğini öngörür. Sağlıklı bir aile anayasası tüm bu olası sorunları ortadan kaldırır ve barış içerinde sürekliliğinizi sağlar.

Dünya Değişir

Değişen ekonomik koşullar, değişen teknoloji, değişen tüketici tercihleri, değişen yönetim ve üretim yöntemleri, değişen finansal araçlar, değişen rekabet kuralları… Dünya hergün büyük bir hızla değişiyor. Bildiklerimiz çok çabuk eskiyor. Bu değişim karşısında konumumuz ne? Yaptığımız işi daha ne kadar sürdürebiliriz? Sürdürmelimiyiz?

Standards and Partners detaylandırılmış gelecek perspektifi ile, içinde bulunduğunuz sektörün gelecek yıllar içerisindeki seyrini analiz eder. Bu analiz sonucunda almanız gereken pozisyonu belirler ve önerir.

Sürdürebilirlik ve kalıcılık mesele değilse geleceğe nasıl hazırlanmalı? Gelecek nesil için nasıl bir projeksiyon? Nasıl bir eğitim hedefi?

İş hayatında uzun soluklu bir mücadele ve başarının karşılığı elde ettiğiniz servettir.

Bu servet sizden sonrakilere ne şekilde aktarılmalı? Servetin yönetimi kimlere bırakılmalı? Vakıf sistemini kullanmak faydalı olur mu?

Standards and Partners gerek akademik, gerek gerekli tecrübeye sahip partnerlerimiz ile birlikte bu soruların cevaplarını birlikte aramamızı sağlar.

Kişi planlamada iyi ise karmaşa yoktur, sadece sadelik vardır. Böylece gerilim ve stresten uzakta bulunur.

Lao Tzu

Geleceği planladığınızda bir yolunuz vardır. Geleceği tahmin etmek ve buna göre projeksiyonlar oluşturmak işletmelerin her zaman diliminde gideceği yolu aydınlatır, belirginleştirir.

Geniş bir vizyoner ekip ile belirginleştirilebilecek bu projeksiyonlar için Standards and Partners ihtiyacınız olan vizyonu sağlar.

“Kan bağı ve kardeşlik, yazılı şirket kurallarının önüne geçer.”  Doğru mu? Yanlış mı? Kurallarla geleceği korumalı mı?

Her şirket doğar, büyür ve ölmez. İşletmecilik anlayışı işletme ömürlerinin sınırsız olduğunu varsayar. Piyasa koşulları, ekonominin gidişatı, finansal daralma ve buna benzer otonom dışsal etkiler işletmenin varlığını tehdit edebilir. Oysa içsel kuvvetler çok daha yıkıcıdır. Hafızamızı yokladığımızda hemen aklımıza liderleri vefat ettiğinde devasa holdinglerin nasıl zor duruma düştüğünü ve çoğu zaman dağıldığını hatırlarız. Burada mesele ortakların veya yeni neslin kötü niyetleri değildir. Asıl mesele bu kişilerin böyle bir durumda nasıl pozisyon almaları gerektiğini bilmemeleri ve kendi haklarını koruma güdüleri ile hareket etmeleridir. Evlilikler ile birlikte aileler büyümekte ve başka aileler ile bağlar ve bağımlılıklar

Şirketin büyüme hızı? Gelişme ve holdingleşme olasılığı?  Nasıl bir yapı kurmalı ve kaç kişilik bir temel ekip ihtiyacı var? Kilit pozisyonlara koyacak yeterli sayıda kişi var mı?

Standards and Partners aile şirketleri konusunda çalışmalar yürüten ekibi ile gelecek nesil planı yapmanızı önerir.  Bu konuda size danışmanlık verir ve yol gösterir.

B Planı Hayat Kurtarır.

Büyük şirketlerin yöneticileri, devlet yöneticileri aynı uçakla yolculuk etmezler. Başlarına birşey gelse dahi yönetimin devamlılığını sağlamaya çalışırlar. Ancak zaman zaman bundan kaçınmak mümkün olmayabilir.

Kurumsal bir firma bu durumu göz önüne almalı ve bir B planı oluşturmalıdır. Bu gibi durumlarla çeşitli senaryolar oynanmalı ve Standards and Partners tarafından sizin için geliştirilmiş B Planını‘na sahip olmamızı öneririz.

Her şirket gibi, aile şirketlerinde de yönetici seçimi hayati önemdedir. Ancak aile şirketlerinde yöneticilerin seçimi konusunda zaman zaman tarafsız birisinden destek almak yoluna gidebilirler.

Standards and Partners aile üyelerine eşit uzaklıkta durur ve üst yönetim kadrosu için adaylar önerir. Bu önerileri yaparken şirketin çıkarlarını ön planda tutar. Öneri sonrasında adaylar arasından seçim aile tarafından yapılır.