Orkestra șefi C-Level yöneticidir. Bașarı C-Level yöneticinin eseridir.

SnP küçük ve orta ölçekli firmalar için kurumsallaşma kavramını önermez. Bizce kurumsallaşma girişimci ruhu ortadan kaldırır. Ancak dozunda bir organizasyon ve yönetim bilgi sistemi, orta ölçekli firmaların kritik ihtiyacıdır.

SnP iș organizasyonu ve operasyonu sırasında C-Level yöneticilerin kullanabileceği bir dıș kaynaktır. Elde edilen sonuçlar bordrolar ile kıyaslandığında çok düșük maliyetlidir.

SnP aynı formatın her firmaya uygun olmadığı görüșündedir. Aynı format her yapıya uygulanmaz. Her yapı farklıdır ve sistem her yapı için baștan kurgulanmalıdır.
Muhasebe Operasyonu

Son yılarda genel eğilim işletmelerde gelir getirici faaliyetlerde uzmanlığı arttırmak ve işletme dışında üretilebilen bir ihtiyaç sözkonu olduğunda dışarıdan temin etme yoluna gitmektedir.

Teknolojik imkanların artması ve raporlama araçlarının hızlı gelişimi işletme içerisinde üretilen birçok hizmetin dışarıdan tedarik edilebileceği bir yapıya kavuşturmuştur. Bu yolla yüksek ücretli kadrolar çalıştırma maliyeti ile kıyaslandığında dışarıda üretilen hizmetlerin yüksek  kaliteli ve düşük maliyetli bir yapı haline gelmiştir.

Standards and Partners muhasebe ve raporlama yaklaşımı C-Level yönetici ihtiyaçlarına odaklıdır. Karar alıcıların yönetim bilgi sistemlerine en doğru bilgiye en kısa süre içerisinde erişimleri hedeflenir.

Standart olarak ayın ilk 5 günü ay kapanır ve sonuçlar raporlanır.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2000’li yılların başından itibaren hız verdiği otomasyon projeleri için çok büyük maliyetlere katlanmış ve öncelikle her vergi dairesini otomasyona dahil etmiş, daireler arası iletişimde kağıt kullanımını azaltmış ve son olarak da mükellef ile iletişimini kağıt olmaktan büyük ölçüde çıkartmış ve elektronik olarak işlem yapmaya başlamıştır.

Bu durumun pratik olarak çok sayıda fayda sağlamış olduğu kesindir. Ancak bu durum Gelir İdaresi-mükellef dengesini alt üst etmiştir.  Gelir idaresi topladığı bu bilgiyi işleyebilen, analiz edebilen, mükelleflerin hareketlerini izleyebilen ve bu analizler sonucu vergi incelemesi kararı veren hale gelmiştir.

Standards and Partners bu sistemlerin oluşumlarında yer alan ve çalışma prensiplerini ve sistemin düşünce biçimini bilen ekipleri ile firmanıza ihtiyacınız olan desteği sağlayacaktır.

Üretim, pazarlama, finans….

Gördüğünüzde hayranlık duyduğunuz bir teknoloji ürününün üretiminizdeki emek-teknoloji bileşimini değiştirerek üretiminizi çok kolaylaştıracağınızı fark ettiğinizde panik olmak en doğrusudur. Rakiplerinizin bu teknolojiyi uzun zamandır kullanıyor olmaları rekabet gücünüzde süregelen zayıflığın açıklamasıdır.

Daha dramatik olanı sizin görüp beğendiğiniz teknolojinin daha yenilerinin varlığıdır.

Dünyadaki teknoloji trenlerini takip etmek ilk olarak uluslararası rakipleriniz var ise veya gelecekte muhtemel ise önerilir.

Eskiden amatörce bir zevk olarak düşünülen teknoloji takibi artık profesyonel bir iştir.  Standards and Partners teknoloji ekibi sayesinde güncel teknolojiyi sektörünüzün özel olarak takip eder. Bunun hizmet teknoloji ekibi ile yapılan yıllık anlaşma neticesinde sürekli olarak verilir.

İşletmenin her fonksiyonunda (üretim, pazarlama, finans) iş sistem uyumu, iş akış hızını ve akışın debisini ve rahatlığını önemli hale getirir. Durulama havuzunu kompresörlü itfaiye hortumu ile dolduran 1 kişi ve kovalarla boşaltmaya çalışan 50 kişi ve günde 20 defa dolup boşalması gereken sisteminde kompresör ve itfaiye hortumu yatırımının üretime ektisi sıfır olabilir.

Bu örnek işletmenin resepsiyonundan üretimine her alanda uygulanabilir. Yapılan araştırmalar alışkanlıkların işletme sistemlerinde belirleyici olduğu ve bu nedenle iş-sistem uyumuna çok seyrek odaklanıldığını göstermektedir.

Standards and Partners sisteminiz üzerine gerekli çalışmayı yapar ve uygun teknoloji, emek uyumunu tespit eder. Olması gereken iş sistem akışına ilişkin yol haritasını rapor eder.

Teknoloji kullanımı her zaman yönetimsel bir karar değildir. Bazı durumlarda finansal zorluklar ve işletme sermayesi darlığı ile karşı karşıya kalan firmalar teknoloji yatırımlarına gözlerini ve kulaklarını kapatmaktadır.

Stansdards ans Partners bu tip şirketlerde büyüme için gerekli altyapıyı sağlayacak asgari teknoloji kullanımını önerir. Çok büyük olmayan yatırımlar ile işletmede gerekli düzen ve koordinasyon sağlanmış olur. Standards and Partners asgari teknoloji düzeyinin tespitinde işletmelere destek verir.