Bu departman E.Gümrük Başmüfettişleri ve ekipleri tarafından yürütülür.

Gümrük ve Dış Ticaret kapsamında verilen hizmetler 3 başlık altında toplanmıştır.

 1. Denetim
 2. Danışmanlık ve Sonradan Kontrol
 3. Uyuşmazlıklarda Süreç Yönetimi

Denetim: 20 yılı aşan kamusal bir tecrübe ve birikimin oluşturduğu bakış açısıyla, gümrük işlemleri ve buna bağlı her türlü işlemi;

 • Gümrük operasyonlarının etkinliğinin ve verimliliğinin,
 • Gümrük işlemleri bakımından mali tabloların güvenirliğinin
 • Yürütülen işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğunun,
 • Gümrük işlemleri bakımından mali tabloların güvenirliğinin sağlanması amaçlarına ulaşılması bakımından denetliyor ve çözüm önerileri getiriyoruz.

Danışmanlık ve Sonradan Denetim: Dış ticaret alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak gümrük uygulamaları da dinamik bir yapı sergilemektedir. Bununla birlikte yaşanan ekonomik krizler, firmaların bu dinamik yapı içerisinde kendilerine en uygun gümrük uygulamalarını seçmesini zorunlu kılmaktadır.

Yapılmış ve yapılacak olan seçim ve tercihlerde;

 • Risklerin yönetilmesi ve tespit edilen aksaklıkların azaltılması,
 • Önceliklerin belirlenerek, kaynakların verimli kullanılması,
 • Yeni iş olanaklarının öngörülmesi,

Konularında değerlendirme yapılmasına imkân sağlayacak danışmanlık hizmeti sunmakta, gümrük idaresince gerçekleştirilen SONRADAN KONTROL sürecinin yönetilmesine de katkı sağlamaktayız.

Uyuşmazlıklarda Süreç Yönetimi: Gerek gümrük idarelerinde gerekse ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaşılan sorunların ve meydana gelen hukuki ihtilafların çözümü sürecinde;

 • İdari sorunların her aşamasında başvuru ve itiraz dilekçelerinin düzenlenmesinde,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu,
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
 • 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun vb. kanunlardan kaynaklanan adli ve idari davalara ilişkin dava, cevap ve temyiz dilekçelerinin hazırlanmasında ve gümrük uzlaşma sürecinin yönetilmesinde,

Çözüm ortaklarımız uzman hukukçuların da katkılarıyla gereken teknik desteği sağlamaktayız.