İş adamı, kar, öz varlık ve nakit dengesini elinde çeviren bir top cambazıdır. Kar ve öz varlık lastik top, nakit dengesi ise demir toptur. Lastik topları yere düșürdüğünüzde zıplar ve tekrar oyuna girer oyun devam eder. Demir top yere düștüğünde ise oyun durur.

Dünya piyasalarında kullanılan en yeni finansal araçları firma bünyesine göre farklı dozlarda kullanabilmek bilgi ve tecrübenin ürünüdür. Şansa bırakılmaz.

Her finansal ihtiyaç ve her finansal bünye için piyasalar çok sayıda araç ve çözüm sunmaktadır. SnP finansal hizmetler, uzun yıllar sektör tecrübesi olan partnerler ve liderler tarafından yönetilmektedir. Standards and Partners’ın firmalara verdiği finans danıșmanlığının odağında demir top yer alır.

Tamamıyle firmanın finansal yapısının, özkaynak, yabancı kaynak kullanımının gidişatını ve sürdürülebilirliğini test etmeye yönelik bir analiz yöntemidir.

Standards and Partners bu yöntem ile firmanın işletme sermayesi yönetimindeki aksaklıklar nedeniyle yüksek faiz maliyetlerinin oluşumunu analiz eder. Firmanın uzun vadeli finansal darboğazlarını tahmin etmeye çalışır.

Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarının en kritik nokta  fonlayacakları firmalar ile iletişimleridir. Bu iletişim ancak aynı dili konuşmak ve meselelere aynı göz ile bakmak ile mümkün bulunmaktadır.

Köklü bankacılık deneyimine sahip partnerlerimiz firmaların banka ve diğer finans kuruluşları için gerekli raporlama süreçlerini başarıyla yürütmektedir.

Bünyenizde eski bir bankacı çalıştırma maliyetine katlanmak zorunda kalmaz, ekibimizden bu hizmetleri alabilirsiniz.

Bankacılık tecrübesine sahip yetkin partnerlerimiz gerekli durumlarda borçların vadelerini, faiz oranlarını, miktarını piyasa ve firmanın nakit akışını dikkate alarak banka ile diyalogları sağlamakta, toplantılarda; firmayı temsilen bulunmakta ve firmanın en avantajlı pozisyonu yakalaması hedeflenmektedir.

Global dünyada sermaye unsurlarının piyasalar arası akışkanlığı çok yüksek seviyelere çıkmıştır. Bunun neticesi olarak fon ihtiyacınızın hangi piyasadan ve hangi kuruluştan karşılandığı önemsiz hale gelmiştir. Avusturalya’daki bir bankadan fon sağlamak mümkün olduğu günümüz ekonomik şartlarında, en uygun kredi bölgesini bulmak rekabetin temel şartı haline gelmiştir.

Kur riski konusunun önemli olduğu Türkiye’de yurtdışı piyasalardan yabancı para borçlanmak her zaman bir risk doğurmuştur. Bununla birlikte yabancıların TL cinsinden kredi vermek istememeleri işlem hacmini geliştirememiştir.

Diğer taraftan Standards and Partners riskleri azaltarak global piyasalardan fon kullanım olanağını sağlamayı hedefler.