BUSINESS SUCCESS ACADEMY

Trendler, yaklaşımlar, uygulamalar. Dünya değişiyor ama Türkiye daha hızlı. Gelişmiş ülkeleri yakalamanın yolu hızlı değişim ve ilerlemeden geçmektedir.

Standards and Partners’a göre Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasına yer alması için, eğitilmesi ve eksik bilgilerini tamamlaması gereklidir. Ülke eğitim yolunda ciddi mesafe almış; okur yazarlık ve üniversite mezunu sayısını arttırmıştır. İkinci etapta yer alan meslek içi eğitim ile bu donanımın taçlandırılması eğitim hamlesinin devamlılığı niteliğindedir.

Uzmanlaşmanın, neyin nasıl yapılacağı know-how’ının, yeni yöntemler geliştirme yolarının, görev ifasında iş bilinci oluşturmanın yaratacağı katma değer zahmetinin çok üzerindedir.

Eğitim için yılarımızı geçmiş ve büyük masraflara katlanmış olsak bile,   meslek içi eğitim farklı bir konsepttir ve gerekliliktir.
Standards and Partners meslek içi eğitim yaklaşımı; pastayı yapmak için ne karadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar güzel pasta yaparsanız yapın, mum yoksa, parti yok.

Standards and Partners, Business Success Academy işbirliği ile bu amaca yönelik eğitimler düzenlemektedir. Birbirini tamamlayan Prof., Doç., Dr. ünvanlarına sahip güçlü bir akedemik kadro ve mesleklerinde başarı ile anılan uygulayıcılar eğitimlere liderlik etmektedir.

KATILIMCI SAYISI Eğitim Gün ve Saati
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Yönetimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
İşletmelerde Çatışma Çözümü İçin Stratejiler ve Çatışma Yönetimi 15-20 1 Gün (6 Saat)
Mülakat Teknikleri 15-20 1 Gün (6 Saat)
Çağdaş Yönetim Teknikleri 15-20 2 Gün (12 Saat)
İş Tatmini, Motivasyon ve Verimlilik Yönetimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Performans Değerlendirme 15-20 2 Gün (12 Saat)
Kriz Yönetimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Toplam Kalite Yönetimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Yönetici Geliştirme Eğitimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Stratejik Yönetim 15-20 2 Gün (12 Saat)
İşgücü Verimliliği ve İş Analizi 15-20 2 Gün (12 Saat)
İşletmelerde Organizasyon Yapıları ve Doğru Organizasyonu Kurma 15-20 2 Gün (12 Saat)
Örgütsel İletişim Teknikleri ve Koordinasyon 15-20 1 Gün (6 Saat)
Girişimcilik ve İçgirişimcilik 15-20 2 Gün (12 Saat)
Entellektüel Sermaye Yönetimi ve Ölçülmesi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Duygusal Sermaye Yönetimi 15-20 1 Gün (6 Saat)
Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Kıyaslama Teknikleri 15-20 1 Gün (6 Saat)
Swot Analizi, Vizyon ve Misyon Belirleme 15-20 1 Gün (6 Saat)
Toplantı ve Zaman Yönetimi 15-20 1 Gün (6 Saat)
Stres Yönetimi 15-20 1 Gün (6 Saat)
Hedeflerle Yönetim 15-20 1 Gün (6 Saat)
Değişim Yönetimi 15-20 1 Gün (6 Saat)
Liderlik 15-20 1 Gün (6 Saat)
Takım Çalışması ve Ekip Bilincinin Oluşturulması 15-20 1 Gün (6 Saat)
Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri 15-20 1 Gün (6 Saat)
Değişim Mühendisliği ve Yalın Düşünce 15-20 1 Gün (6 Saat)
Yeniden Yapılanma ve Reorganizasyon 15-20 2 Gün (12 Saat)
KATILIMCI SAYISI Eğitim Gün ve Saati
Marka Geliştirme Yönetimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
İmaj Yönetimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Stratejileri 15-20 2 Gün (12 Saat)
Müşteri İlişkileri Yönetimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Pazar Araştırmaları 15-20 2 Gün (12 Saat)
Pazarlama İletişimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Girişimciler için Etkin Pazarlama Stratejileri 15-20 2 Gün (12 Saat)
İşte Teknoloji KATILIMCI SAYISI Eğitim Gün ve Saati
OFİS PROGRAMLARI (SADECE İŞ SÜRECİNDE FAYDALI MODÜLLER) 15-20 2 Gün (12 Saat)
İşe Özel Program Dünyası 15-20 1 Gün (6 Saat)
KATILIMCI SAYISI Eğitim Gün ve Saati
360 Derece Performans Değerlendirme 15-20 1 Gün (6 Saat)
İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi 15-20 1 Gün (6 Saat)
İşgören Bulma ve Seçme Teknikleri 15-20 1 Gün (6 Saat)
İşsağliği Ve Güvenliği 15-20 1 Gün (6Saat)
KATILIMCI SAYISI Eğitim Gün ve Saati
Eğitimcinin Eğitimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Beden Dili ve İletişim 15-20 1 Gün (6 Saat)
Verimlilik ve Performans Yönetimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Kariyer Yönetimi ve Kariyer Planlama 15-20 2 Gün (12 Saat)
NLP (Nöro Linguistic Programme) 15-20 1 Gün (6 Saat)
Kişisel Yetkinlikleri Artırma Yönetimi 15-20 2 Gün (12 Saat)
Duygusal Zeka 15-20 1 Gün (6 Saat)