Serbest piyasa ekonomisinin en kritik oyuncusudur ve devletler sayısız düzenleme ile bu kurulușların rolünü belirler.

 • Basel Kriterleri
 • GİB Raporlamaları
 • İnceleme Süreci Refakati
 • Transfer Fiyatlandırması
 • 21 Gün-Genel Durum Analizi
 • BDDK Raporlamaları
 • BSMV
 • BTRANS
 • Ödeme Sistemleri
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • Finansal Vergi Danıșmanlığı
 • Banka-İștirak İlișkileri
 • MASAK Raporlamaları
 • KKDF

Bu bölüm Devlette Bankalar Yeminli Murakıplığı, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi idareciliği ve banka yöneticiliği yapmıș kișiler tarafından yürütülmektedir. Bu durum Standards and Partners’a sektör ve sektörde yașanan sorunlar, bunların çözümlerine ilișkin öncü olma imkanı sağlamaktadır.